19 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31871

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Diyarbakır İli Çüngüş Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul İli Kadıköy Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: