18 Haziran 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31870

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Millî Eğitim Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Gelir İdaresi Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: