14 Haziran 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31866

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı İskenderun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: