12 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31864

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Siirt İli Tillo Belediye Başkanlığından:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: