7 Haziran 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31859

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesinden: