5 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31857

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: