30 Mayıs 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31851

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Gelir İdaresi Başkanlığından:

 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Afyonkarahisar İli Güney Belediye Başkanlığından:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: