29 Mayıs 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31850

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığından:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: