27 Mayıs 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31848

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: