21 Mayıs 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31842

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: