19 Mayıs 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31840

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından: