18 Mayıs 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31839

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: