17 Mayıs 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31838

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: