17 Mayıs 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31838

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

OTO ÖRNEKLEYİCİLERİNE AİT SARF MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

MUHTELİF HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Van İl Emniyet Müdürlüğünden:

 

İŞ MERKEZİ İNŞA EDİLMESİ VE ON (10) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya İli Alanya Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: