17 Mayıs 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31838

YARGI İLÂNLARI

Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Akhisar 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesinden:

 

Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: