15 Mayıs 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31836

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adıyaman İli Besni Belediye Başkanlığından:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: