14 Mayıs 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31835

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erzurum İli Hınıs Belediye Başkanlığından:

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKA Ankara Katı Atıkları Ayıklama Enerji Değerlendirme Bilgisayar İnşaat Nakliyat ve Taahhüt Yemek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: