13 Mayıs 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31834

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: