10 Mayıs 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31831

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: