8 Mayıs 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31829

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: