6 Mayıs 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31827

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: