19 Nisan 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31814

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Aydın İli Koçarlı Belediyesi Başkanlığından:

 

Çankırı İli Saçak Belediye Başkanlığından:

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’den: