18 Nisan 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31813

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: