15 Nisan 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31810

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Edirne Belediye Başkanlığından:

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından:

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

Bank of America Yatırım Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

MUFG Bank Turkey A.Ş. Genel Müdürlüğünden: