14 Nisan 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31809

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketinden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk - Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: