13 Nisan 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31808

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: