9 Nisan 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31804

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğünden:

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: