7 Nisan 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31802

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğünden:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Orman Genel Müdürlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. Genel Müdürlüğünden: