5 Nisan 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31800

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

D Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: