5 Nisan 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31800

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: