29 Mart 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31793

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den:

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Intesa Sanpaolo S.P.A İtalya İstanbul Merkez Şubesinden: