26 Mart 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31790

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: