25 Mart 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31789

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: