25 Mart 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31789

YARGI İLÂNLARI

Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yozgat 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: