23 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31787

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: