22 Mart 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31786

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: