22 Mart 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31786

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

27 KALEM TEKSTİL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

40.000 KG KOROZYON İNHİBİTÖRÜ İLE 10.000 KG ORGANİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

ÇZK REDÜKTÖRÜ GÖVDESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

ARSA SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum İli Aziziye Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZ (DÜKKAN) SATILACAKTIR

Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZ (DÜKKAN) SATILACAKTIR

Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZ (DÜKKAN) SATILACAKTIR

Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZ (DÜKKAN) SATILACAKTIR

Nevşehir İli Ürgüp Belediye Başkanlığından: