21 Mart 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31785

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: