20 Mart 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31784

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: