16 Mart 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31780

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çankırı İli Çardaklı Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden: