15 Mart 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31779

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: