6 Mart 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31770

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Sivas 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Karaman Sulh Ceza Hâkimliğinden:

 

Yalova 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: