3 Mart 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31767

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: