24 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31760

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: