22 Şubat 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31758

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığından:

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adabank Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: