17 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31753

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:

 

Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığından:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: