12 Şubat 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31748

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: