11 Şubat 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31747

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:

 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bartın İli Kurucaşile Belediye Başkanlığından:

 

Çanakkale Belediye Başkanlığından:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: