10 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31746

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığından:

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumundan (Ombudsmanlık):

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: