10 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31746

YARGI İLÂNLARI

Iğdır 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Giresun 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: